تهیه و تامین کالا


خرید کالا و تجهیزات

به صورت خلاصه خدمات قابل ارائه در این بخش توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی شامل موارد زیر می باشد:
  • بررسی نیاز کارفرما
  • سفارش کالا مطابق با مشخصات مورد نظر کارفرما
  • بازرسی کالا و تجهیزات مورد نیاز کارفرما حین ساخت
  • پی گیری ساخت کالا در چارچوب زمانبندی تعیین شده
  • نظارت و کنترل تعیین شاخصهای ارزیابی با نظرکارفرما
  • تضمین و کیفیت خدمات و محصولات
  • حمل ، ترخیص، انجام امور گمرکی و تحویل کالا